O nas

Witamy na stronie Ośrodka Hipoterapii „Jawa”.

Rozpoczęliśmy swoją działalność w kwietniu 2013r. Zajęcia prowadzi instruktor rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia z pomocą osób przeszkolonych w obsłudze konia, chętnie udzielających się także w terapii.

Naszymi współterapeutkami są klacze huculskie Jawa i Agawa oraz ośliczka Haidi (onoterapia).

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych. Posiadamy krytą ujeżdżalnię, więc pozostajemy niezależni od warunków pogodowych.

Zajęcia trwają maksymalnie 30 minut – koszt 40zł.

Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o dostarczenie wypełnionej przez lekarza prowadzącego „Informacji o ogólnym stanie zdrowia pacjenta” (druk do odbioru w Ośrodku lub prześlemy pocztą elektroniczną) – która pozwoli dostosować program zajęć do stanu pacjenta.

 

Serdecznie zapraszamy.

O hipoterapii

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku.

Hipoterapia, przy przestrzeganiu wskazań i przeciwwskazań, stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. Ta forma rehabilitacji jako metoda psycho-ruchowego, sensomotorycznego oddziaływania na pacjenta, ma podstawy neurofizjologiczne, stąd też z powodzeniem stosowana jest w świecie już od lat 60-tych.

Dla kogo hipoterapia?

Hipoterapia może przynieść korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Każda osoba może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:

 

Dzieci

 

Zespoły neurologiczne:

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych

 • choroby mięśni

Zespoły ortopedyczne:

 • wady postawy

 • skoliozy

 • z wrodzonymi ubytkami kończyn

 • po amputacjach

Inne:

 • zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a

 • przepukliny oponowo rdzeniowe

 • zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne

 • opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologiiDorośli

 • stwardnienie rozsiane

 • stany po udarze

 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych

 • choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym

 • choroby i zaburzenia psychiczne

Efekty hipoterapii

Strefa fizyczna

 • podnoszenie ogólnej sprawności

 • normalizacja napięcia mięśniowego

 • torowanie prawidłowego wzorca chodu

 • korekcja postawy ciała

 • poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie poczucia równowagi i rytmu

 • poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała

 • stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego

Strefa emocjonalno-motywacyjna

 • wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego

 • zwiększenie poczucia własnej wartości

 • zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

Strefa poznawcza

 • stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych

 • poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej;

 • stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy

 • nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

Przeciwskazania do hipoterapii

Przeciwwskazania bezwzględne

 • uczulenie na sierść, pot lub zapach konia

 • niewygojone rany

 • nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk

 • odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe

 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej

 • wodogłowie bez wszczepionej zastawki

 • niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a

 • zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych

 • skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne

 • choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta

 • pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo- mózgowych, ADHD, chorobach mięśni

 • ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych

 • podwyższona temperatura

 • ostre choroby infekcyjne.

 

Przeciwwskazania względne

 • padaczka

 • upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim

 • zaburzenia mineralizacji kości

 • utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego

 • przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym

 • dyskopatia

 • hemofilia oraz inne skazy krwotoczne

 • schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja

 • stany po świeżych złamaniach i operacjach.Galeria

Galeria

KontaktOśrodek hipoterapii "Jawa"
Dorota Burdak
ul. Ogrodowa 24
32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 695-648-821
po godzinie 15:00

W dniach od 24.06 do 30.06.2019 - URLOP!


Wyświetl większą mapę

Wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna

3521
mobile
Ośrodek Hipoterapii